click here Fiat

Versuz kiest Pagnotta als partner!

                       Afgelopen donderdag, 08/10/2015, werd onze samenwerking met Versuz Hasselt verder uitgebreid met de levering van deze
                       5  prachtvoertuigen.

Wij wensen Versuz te bedanken voor de prettige samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.